มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

>>> เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  ให้แก่ทายาทราย นางบุญเนตร ศรีโสภา267295