มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

>>> เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  ให้แก่ทายาทราย นายพิเชียร พันธ์หล้า280212