มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

>>> เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2562 นายนิยม ดงงาม ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  ให้แก่ทายาทรายนางเอื้องอุทัย จันทรประทักมี3101