มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

>>> เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทราย นายสันทัด  ยิ่งยง

247112 247113