มาตรการเชิงรุก โครงการพบปะเพื่อนครูสัญจร

นายนิยม ดงงาม ผู้อำนวยการ สกสคจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการ สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการพบปะเพื่อนครูเพื่อมอบนโยบายและชี้แจง ภารกิจของสำนักงานสกสคให้สมาชิกทราบ

131355 132598_0132600  10032403703920 S__4858221 S__4866052 timeline_20190605_133558