ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์ราชการ

>>> เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์ราชการ จังหวัดบึงกาฬ

280074 280180 280182 280218