ร่วมงานเลี้ยงส่ง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเค็ม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานเลี้ยงส่ง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ดร.ศศิธร วงศ์ชาลี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

136582