ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 2 กรฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสที่เดินทาง มาติดตามการจัดการเรียนการสอน ของสำนักงานกศนและโรงเรียนเอกชน ในเขตจังหวัดบึงกาฬ

180230 180231 180232