ร่วมโครงการผอ.เขตพบเพื่อนครู วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561

 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมโครงการผอ.เขตพบเพื่อนครู เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
เกี่ยวกับสำนักงาน สกสค. ณ โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เเละวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ001 002 003 005 006

001 002 003 005 22 33 414