ร่วมโครงการผอ.เขตพบเพื่อนครู วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561

นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมโครงการผอ.เขตพบเพื่อนครู เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
เกี่ยวกับสำนักงาน สกสค. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูณ์ อำเภอเมือง และ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

127442 127445 127446 127448 127449 1274466