ร่วมโครงการผอ.เขตพบเพื่อนครู วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมโครงการผอ.เขตพบเพื่อนครู เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
เกี่ยวกับสำนักงาน สกสค. ณ โรงเรียน ประสานมิตรวิทยา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

128344 128345