นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ และคณะครู พบ ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ และคณะครูพบ ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดบึงกาฬ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

02 01 03