นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า พบ ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายเด่นชัย โพธิสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า
พบ ผู้อำนวยการ.สกสค.จังหวัดบึงกาฬ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

S__183992325 S__183992324