สกสค. ทำ MOU 16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ดอกเบี้ย 3.5% แก้หนี้วิกฤติครู

 สกสค. ทำ MOU 16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ดอกเบี้ย 3.5% แก้หนี้วิกฤติครู

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.พิษณุ  ตุลสุข  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิด”การสัมนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในการสัมนาดังกล่าวมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน 16 แห่งที่เข้าร่วมสัมมนา และพร้อมลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้นยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้จำนวนมาก

จากนั้น นายโกศล ปราคำ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติให้ความรู้เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูกลุ่มวิกฤติ

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้กล่าวขอบคุณสหกรณ์ทั้ง 16 แห่ง ที่ให้ความไว้วางใจร่วมเดินไปด้วยกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพรชบูรณ์ ดร.พีระพัฒน์ วัชรินทรางกูร พร้อมทีมงาน ตลอดจนขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. นางวิมลศรี มณฑาทิพย์ และทีมงาน  ผู้สื่อข่าว และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้งานวันนี้ลุล่วงไปด้วยดี

e4n6iFCeyu_1495162475 RM3bdoQVrS_1495162475 gbPLESlKP8_1495162475 m9ZuWBQyBk_1495162475 EJzw94GWbu_1495162476 i4etp5bcXc_1495162475 AkGCTsIHa1_1495162475 o9MwWUKfIJ_1495162475 PLMhpck0S2_1495162475 YDVRXhbEH0_1495162475