สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมงาน การแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมงาน การแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 นางสาวรจนา ลุนอุบล นักวิชาการสวัสดิการชำนาญการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1497454498662