อำนวยการ สกสค. มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวีบุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2561

นายนิยม  ดงงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวีบุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันครูที่ 16 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

411062 411063