แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

>>>วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด สังกัดมัธยมศึกษา และ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดบึงกาฬ1691 37261530_10212276670455881_6616061472088784896_n 37270822_10212276670975894_320816215717052416_n 37313560_10212276670855891_2962414462184718336_n 37348998_10212276670575884_2079792897535770624_n