แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผอ.สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

ประชาสัมพันธ์  เชิญชวน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมิน ผอ.สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561

S__186654728