โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

มื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬได้จัด โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายนิยม  ดงงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีจิตอาสาบุคลากรทางการศึกษา สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประชาชน เข้าร่วมโครงการจำนวนมากจิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0013 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0026 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0027 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0034 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0046 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0063 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0092 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0039 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0041 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0150 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0237 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0279 จิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0325