โครงการจิตอาสา Big cleaning Day ต้าน covid 19

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big cleaning Day ต้าน covid 19 เพื่อน้องผู้ยากไร้ ร่วมกับชมรมครูบำนาญอำเภอศรีวิไลที่โรงเรียนบ้านโนนม่วงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬ

โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงาน

1.มอบทุนการศึกษานักเรียนจำนวน 52 คน

2.เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ เก็บกวาดตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน

โดยมีท่านนายอำเภอศรีวิไลมาเป็นประธานเปิดโครงการและมีข้าราชการบำนาญข้าราชการในประจำการพี่น้องประชาชนฝ่ายปกครองและนักเรียนเข้าร่วม

43360 43361 43363 43364 43365 43366 43370 43371 43372 43374 43376 43377