โครงการนันทนาการ ปัน สุข เสริมสร้างสุขภาพ

วันที่ 25 เมษายน 2561 กิจกรรมโครงการนันทนาการ ปัน สุข เสริมสร้างสุขภาพ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬUntitled-3