โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายนวพล สิริกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

บ้านออMision-3Mision-2IMAG0239