โครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก”

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายนิยม ดงงาม ผู้อำนวนการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ นำโครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก”ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพดวงตาครอบครัวครู และประชาชนในอำเภอศรีวิไล

661788 661789 661790 661791 S__5669022 S__5669023 S__5669026