ใบสมัคร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ใบสมัคร เสนอชื่อ ครูผู้เสียสละฯ

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/ldD5pHrUZK_1530265915.pdf

ใบสมัคร เสนอชื่อ ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/UFAaFrUbd7_1530265916.pdf

หนังสือแจ้งสกสค.จังหวัด ปี 61

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/oBcJYePMi0_1530265916.pdf

ประกาศฯ ยกย่อง ปี 2561

 http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/dilejvXFfR_1530265916.pdf