มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส.

>>> เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส.รายนายทองใบ บุญพันธ์ ให้ นางจันทร์เพ็ญ บุญพันธ์ เกี่ยวข้องเป็น คู่สมรส จำนวนเงิน 274,639.00บาท

171803 171807