มอบเงินสงเคราะห์ครอบครับ

>>> เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.รายของนายสุทธิพงษ์ ท่อแก้ว ให้  น.ส.ชีวาพร  ท่อแก้ว ทายาทสมาชิก จำนวนเงิน 509,469.50 บาท

171910