การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด

>> เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  โดย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ192357 192373 192374 192478 192803