มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

>>> เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  ให้แก่ทายาทราย นายสุพรรณ  ดินโคกสูง255909