มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

>>> เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบเงินค่าจัดการศพ  ให้แก่ทายาทรายนายกำชัย ศรีพรหม363305 363306