คัดเลือกประธานคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายนิยม ดงงาม ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการ มติที่ประชุม ได้เสนอ นายสมบูรณ์ วิชิต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน คำแคน ทำหน้าที่เป็นประธาน ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดบึงกาฬ

436 76391 76401 ประชุมศูนย์พิทักษ์ครู 162_๑๙๐๕๑๗_0003