มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายนิยมดง งาม  ผู้อำนวยการสกสคจังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ให้ทายาท สมาชิก ช.พ.ส. ดาบตรีพิชิต เอี่ยมสิริ เลขที่ 169350 189793