ร่วมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

155803 155804 155805