มอบเงินค่าจัดการศพ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายนิยม. ดงงามผอ. สกสค. จังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปร่วมคารวะศพและมอบเช็คเงินสดให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรมรายนายชอบศิลป์ นารินทร์ อายุ 56 ปี เลขที่สมาชิก 728565 ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ12165445383040 12165445416569 12165445446187