มอบเงินค่าจัดการศพ

วันนี้ 11 มกราคม 2564. นายนิยม ดงงาม. ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ. สมาชิก. ชพค.ที่ถึงแก่กรรมราย                 นายอภิวันท์ ฮาดวิเศษ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตอ  ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ที่หมู่ 2 บ้านนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ โดยได้ทำการมอบค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และวางหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินทำบุญกุศล ถึงผู้ถึงแก่กรรมโดยมีญาติและ บุตรธิดารับมอบ ขอทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านผู้ถึงแก่กรรมจงไปสู่สุคติเทอญ

154595 154596 154598 154599